2 Replies to “Our Commitment”

  1. Waa arin lagu farxo in aad Kordhisaan Adeegyada aad u heysan ardada Somaliyaad.
    Hanaqaadkina ha wacnaado

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *